Construction City

På Ulven i Oslo skal det bygges et bransjebygg på 80 000 kvadrameter med rom for alle aktører i bygg-, anlegg- og eiendomsbransjen. I Construction City skal innovasjon møte funksjon og fleksibilitet, og bygget skal skape en sosial ramme rundt fremtidens samhandling.

Norconsult har levert forprosjektet for alle fag innen VVS og bidratt til VDC-organisering av prosjekteringsprosessen.

Prosjektnavn
Construction City
Kunde
Construction City Eiendom AS
Sted
Norge
Periode
2019-2021
Nøkkeltall
Luftbehov ca 1 000 000 m³/h
Varmebehov ca 2,5 MW
Kjølebehov ca 4 MW
Utvidelsesmulighet til 26 MW nærkjøleanlegg
Fullsprinklet

Oppdraget

Bygget består av seks romslige volum, som rammer inn det sentrale atriet. Her utfordres definisjonen av glassvegg, og for de tekniske fagene har dette medført et spesielt fokus på energieffektive løsninger som sikrer et godt inneklima i dette naturlige møtepunktet.

Byggets dimensjoner har gjort det spesielt viktig å tenke effektivitet og maksimal effekt fra valgte løsninger fra bunnledninger til luftinntak på tak.

Bygget omfatter kontorlokaler, butikklokaler, restauranter og samhandlingsarealer, samt takterrasse og blå tak.


 

Løsningen

I forprosjektet er det benyttet typisk etasje med høyt detaljnivå i prosjekteringen allerede i tidligfase for økt kostnadskontroll.

Bygget har målsetning om BREEAM: Very Good  

Kontaktperson

Profilbilde av John Kristiansen
John Kristiansen
Prosjektleder