Godhaugen 42, Omsorgsboliger på Frei

Norconsult har bidratt på seks omsorgsboliger med døgnbemannet base. Fokus har vært trygghet, tilgjengelighet og selvstendighet.
Prosjektnavn
Godhaugen 42, Omsorgsboliger
Kunde
Kristiansund kommune
Sted
Norge
Periode
2018-2020
Nøkkeltall
840 kvadratmeter

Oppdraget

Norconsults Interiørarkitekter ble engasjert av Kristiansund kommune for å ivareta interiørmessige overflatevalg i samspill med entreprenør og brukere. Interiørarkitekt hadde også ansvar for utforming av skilting og merking ute og inne, samt planlegging og håndtering av innkjøp av løst inventar og løsøre. Norconsult engasjerte designbyrået Eggedosis AS som samarbeidspart for utforming av skilting og merking.

Løsningen

Boligene er like, men med individuelle løsninger, mens fellesareal etableres med god universell utforming. Ulike brukerbehov ble vektlagt for utformingen av interiøret der blant annet fargesetting og skilting ble tilpasset personer med nedsatt synsevne. Felles stue og kjøkken er plassert solrikt med romslig overbygd uteterrasse. Kontorer, vaktrom og personalets spiserom er sentralt plassert nær hovedinngangen. Separat personalinngang til garderober utstyrt med egne toaletter og dusj. Det er vektlagt å gi interiøret en hjemlig atmosfære, med lune farger i boliger og fellesstue. Hver bolig har fått sin fargeidentitet på inngang og i fasader rundt det private utearealet tilknyttet boligen. Farge er bevisst brukt for identitet og orienterbarhet for den enkelte beboer.

Resultatet

Tett samarbeide med entreprenør, brukere og byggherre ga et helhetlig og godt interiør. Prosjektet ble gjennomført innenfor de gitte budsjettrammene.

Kontaktperson

Profilbilde av Hilde Wilmot
Hilde Wilmot
Interiørarkitekt MNIL/ Fagspesialist