Heggen transformatorstasjon

Norconsult AS ble etter forutgående tilbudskonkurranse engasjert av Hålogaland Kraft AS til å utarbeide forprosjekt, detaljprosjekt og bistå oppfølging i byggefase for ny transformatorstasjon i Harstad.

Prosjektnavn
Heggen trafostasjon
Kunde
Hålogaland Kraft AS
Sted
Norge
Periode
2014-2016
Nøkkeltall
BTA ca. 440 m2
Uteareal ca. 600 m2

Oppdraget

Nye Heggen transformatorstasjon erstatter tidligere stasjon som hadde nådd grensen for forsyningskapasitet og tekniske levetid. Den nye stasjonen er planlagt dels på dagens stasjonstomt og dels på tilleggsareal. Stasjonsområdet befinner seg i tettbygd område og alle anleggene i det nye stasjon er bygget innendørs. Eksisterende transformator-stasjon var i drift frem til nytt anlegg var etablert og ble så revet.

Løsningen

Det nye stasjonbygget har en grunnflate på ca 20 x 20 meter. Stasjonen er knyttet til dagens overføringsnett via jordkabel til nyetablerte kabelendemaster i trekonstruksjon ved eksisterende utendørs koblingsanlegg.
Distribusjonsnettet er knyttet til stasjonen via jordkabler til 11 kV koblingsanlegg.
Stasjonen er styrt fra Hålogaland Krafts driftssentral.

Stasjonen ligger i skrånende terreng i nærhet av eneboliger. Det er lagt stor vekt på å tilpasse bygget til terreng og naboskap. Med utgangspunkt i ønsket funksjonssammenheng og ulike krav til romhøyde er arealene fordelt på 3 hoved nivåer som sammenfaller med tilstøtende terreng. Takvinkler og tak-oppbygg har gjenklang både i enebolig arkitektur og omkringliggende landskap.
Tomteareal etter revet stasjon er blitt arrondert med masser fra byggetomt og revegert.

Kontaktpersoner

Profilbilde av John Arne Traasdahl
John Arne Traasdahl
Avdelingsleder / Sivilarkitekt
Profilbilde av Tor Charles Holmgren
Tor Charles Holmgren
Prosjektleder