Interkommunal kystsoneplan for Fensfjorden

Interkommunal kystsoneplan for Fensfjorden er et pilotprosjekt for interkommunalt plansamarbeid. Norconsult ble engasjert til å lede planprosessen og utarbeide planen.
Prosjektnavn
Interkommunal kystsoneplan for Fensfjorden
Kunde
Lindås kommune
Sted
Norge
Periode
2011

Oppdraget

Fensfjorden strekker seg fra øykommunen Fedje og innover til industristedene Mongstad og Sløvåg. Fjordbassenget er delt mellom de fem kommunene Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås og Masfjorden. Norconsult ble engasjert av de fem kommunene til å utarbeide en interkommunal plan for sjøområdene. Planarbeidet var et pilotarbeid når det gjelder interkommunalt plansamarbeid og planlegging av kystsonen.

Løsningen

Planområdet er komplisert, det har stor skipstrafikk og næringsaktivitet knyttet til petroleumsindustrien, og mange kryssende interesser. Målet med planarbeidet var derfor å sørge for at sjøarealene i Fensfjorden blir forvaltet slik at områdets attraktivitet som nasjonalt næringsområde blir styrket, samtidig som lokalsamfunnenes behov for trygge og sunne omgivelser, friluftsliv og natur- og landskapsverdier blir sikret. Sentrale problemstillinger i planarbeidet var beredskap, forurensning, arealbruk, samferdsel og natur- og landskapsverdier. Representanter fra industri, næringsliv, beredskapsinstitusjoner og regionale og statlige myndigheter deltok aktivt i planprosessen.

Kontaktperson

Profilbilde av Fritjof Stangnes
Fritjof Stangnes
Seniorrådgiver