Kvartal 98

Norconsult har tegnet bolig- og kontorbygg i hele kvartal 98 i Bodø sentrum.
Prosjektnavn
Kvartal 98
Kunde
Bodø Sentrum AS (forprosjekt) og GJ Bygg AS (detaljprosjekt)
Sted
Norge
Periode
2008-19
Nøkkeltall
Ca 49 300 m². 250 boenheter og ca 7 000 m² kontor/næring.

Oppdraget

Kvartal 98 består av bolig- og næringsbygg som har vært under kontinuerlig prosjektering og bygging siden 2008.

Løsningen

Kvartalet avgrenses av Prinsens gate, Moloveien, Hålogalandsgata og Konrad Klausens vei. Kvartalet rommer 5 ulike prosjekter (Moloveien 6, Moloveien 2, Prinsens gate 83/85, Byparken og PBL-bygget). Byggene er utformet med tanke på å skape gode, sentrumsnære bomiljø, og man har samtidig søkt å skape et estetisk slektskap mellom byggene gjennom både form- og materialbruk.

Resultatet

4 bygg er ferdigstilt, mens siste byggetrinn (Byparken) forventes ferdig høsten 2019.

Aktuelle fag og tjenester

Kontaktperson

Profilbilde av Tore Stien
Tore Stien
Sivilarkitekt / Seniorrådgiver