Namsos samfunnshus

Levetidsanalyse/LCA Namsos kommune (samfunnshuset)
Prosjektnavn
Levetidsvurdering Namsos samfunnshus
Kunde
Namsos kommune
Sted
Norge
Periode
2020

Oppdraget

Namsos samfunnshus er en del av gjenreisningsbyen etter krigen i Namsos sentrum. Bygget står overfor et veivalg for totalrenovering eller nybygg.

Løsningen

Norconsult har utarbeidet en levetidsvurdering med ulike alternativer, som beslutningsgrunnlag for kommunen.

Resultatet

Rapporten inneholder tilstandsvurdering av eksisterende bygg, muligheter for framtida og investerings- og LCC-beregning. Saken skal fremlegges for kommunestyret våren 2020.

Kontaktperson

Profilbilde av Anders Overrein
Anders Overrein
Avdelingsleder Byggforvaltning - PA - Takst