Kartlegging av naturtyper

Norconsult startet det omfattende kartleggingsarbeidet i 2015. Formålet er å bedre kunnskapsgrunnlaget om naturmangfold. Resultatene av kartleggingen skal danne grunnlag bl.a. for arbeid med konsekvensutredninger av plan- og utbyggingsprosjekter.
Prosjektnavn
Kartlegging av naturtyper i 2019
Kunde
Miljødirektoratet
Sted
Norge
Periode
2015- 2019

Oppdraget

Miljødirektoratet har mål om å registrere viktige naturtyper for naturmangfold i hele Norge etter den nye metoden Natur i Norge (NiN). Metoden angir hvilke naturtyper som skal kartlegges og hvordan kvaliteten på delområder skal fastsettes. Registreringsverktøy som NiN-app og Arter-app blir brukt under kartleggingen. Endelig resultat lastes opp og vises i Naturbase.

Løsningen

Norconsult har i 2019 sesongen kartlagt naturtyper etter Miljødirektoratets instruks 2019 i deler av Akershus, Buskerud, Sogn og Fjordane, og Troms. Norconsult har vært med på NiN-kartlegging siden oppstart i 2015.

Aktuelle fag og tjenester

Kontaktperson

Profilbilde av Sylvia Stolsmo
Sylvia Stolsmo
Rådgiver