Raskiftet vindpark

Raskiftet vindpark bestående av 31 stk. Vestas V126, 3.6 MW vindturbiner ved Osensjøen i Trysil og Åmot kommuner er utviklet og eies av Austri Raskiftet DA. Norconsult AS har bistått totalentreprenøren OX2 på elektrosiden med analyser, prosjektering, kontrahering og oppfølging av anlegget under byggetiden. Norconsult AB har bistått entreprenør med prosjektering av luftlinjen.
Prosjektnavn
Raskiftet vindpark
Kunde
OX2 Construction AB, OX2 Wind AB
Sted
Norge
Periode
2015-2019
Nøkkeltall
Antall vindturbiner: 31 stk
Totalhøyde (m): 180
Effekt per vindturbin/hele vindparken (MW): 3,6 / 111,6
Forventet årsproduksjon (GWh): 370

Ca. 40 km 33 kV internt kabelnett
132/33 kV Transformatorstasjon
17 km 132 kV luftlinje, prosjektert av Norconsult.

Oppdraget

OX2 Wind fikk i 2015 ansvaret for å ferdigutvikle og bygge Raskiftet vindpark på vegne av Austri Vind. Norconsult ble da hentet inn for å bistå OX2 med prosjektering og kontrahering av det elektriske anlegget. Utbygningen startet opp høsten 2016 og da ble Norconsult med videre som OX2s ingeniør for å ivareta elektrokontraktene i prosjektet.

Løsningen

Norconsult løste oppdraget ved å anvende den store fag bredden innenfor Energi divisjonen og var deltagende i prosjektet med analysespesialister, stasjons og transformatorspesialister på elektro og bygg, samt linje og kabelspesialister. Store og små problemstillinger ble løst under veis og prosjektet ble satt i drift til planlagt tid desember 2018.

Aktuelle fag og tjenester

Kontaktperson

Profilbilde av Arne Ravndal Finnby
Arne Ravndal Finnby
Sivilingeniør Kraftsystemer