Salten Krematorium - navnet minnelund og park

Norconsult har prosjektert oppgradering av Salten Krematorium - navnet minnelund og park, på eksiterende anlegg.
Prosjektnavn
Salten Krematorium - navnet minnelund og park
Kunde
Bodø kirkelig fellesråd
Sted
Norge
Periode
2016-2017
Nøkkeltall
1 900 m²

Oppdraget

Enterprisen omfatter etablering av nye elementer innenfor den ovale støttemuren, og noe arbeid innenfor denne: Terrengjusteringer og ny / flyttet vegetasjon på utsiden av "ovalen", nye felles gravminner, fire minneplasser med benker, plantefelt rundt og en gjennomgående opplyst grussti.

Løsningen

Innenfor den eksisterende støpte støttemuren er terrenget beholdt med grusveg på innsiden, samt plenflate der det ikke er minneplasser, plantefelt og gjennomgående grussti. Eksisterende vannrenne og skulpturen "Revne" med vannutkast, er beholdt uendret. Det er etablert fire minneplasser med felles gravminner, benker og plantefelt av Salix og stander som skaper fire "rom i rommet". Beplantningen gir farge og årstidsvariasjoner, i tillegg til at den er romdannende.

Aktuelle fag og tjenester

Kontaktpersoner

Profilbilde av Nina Wang Bjørsvik
Nina Wang Bjørsvik
Oppdragsleder
Profilbilde av Nina Werge-Olsen
Nina Werge-Olsen
Medarbeider