Stabburveien 14 «Stupet»

Norconsult har utarbeidet 3 leilighetsbygg med til sammen 9 boenheter med felles parkeringsanlegg
Prosjektnavn
Stabburveien 14
Kunde
Backer Bolig AS
Sted
Norge
Periode
2010-14
Nøkkeltall
Totalt 3 000 m² – Leiligheter på ca. 170 m².

Oppdraget

Skisseprosjekt, ansvarlig søker, tilbudsgrunnlag og prosjektering/gjennomføring. Leilighetsprosjekt i høy standard, etablert i et etablert villaområde på Paradis i Bergen. Utfordrende og bratt eiendom, og høye krav til dempet fjernvirkning.

Løsningen

Prosjektet har 3 like bygg med en leilighet i hver etasje. Alle 3 byggene har egen heis med hovedadkomst fra garasjen. Leilighetene er alle like store med varierende størrelse på terrassene.

Resultatet

Alle leilighetene solgt ved ferdigstillelse (Ferdigattest 2014).

Aktuelle fag og tjenester

Kontaktperson

Profilbilde av Sindre Amundsen
Sindre Amundsen
Arkitekt MNAL - Seniorrådgiver