VA for Nortura

Eidsberg kommune trengte økt kapasitet på vannbehandling og distribusjonssystem for å dekke fremtidig behov i en kommune med stor vekst. Innovasjonsprosesser og aktiv medvirkning gjør at Norconsult finner de beste løsningene.
Prosjektnavn
VA for Nortura
Kunde
Eidsberg kommune
Sted
Norge
Periode
2013-2014
Nøkkeltall
Fra 75 liter i sekundet til 285 liter i sekundet

Oppdraget

Nortura Hærland ønsker å utvide sitt anlegg i Eidsberg. Utvidelsen vil føre til større behov både for drikkevann og avløp. Eksisterende anlegg har ikke kapasitet til å håndtere den økte belastningen. Samtidig forventer Eidsberg kommune en sterk befolkningsvekst og nyetablering av annen industri. Kommunen har også forpliktelser overfor nabokommunene om leveranse av reservevann.

Løsningen

Norconsult utfordret kommunene i regionen til å komme med ideer for en fremtidig og robust vannforsyning. Resultatet ga grunnlaget for det som nå omtales som «storsystemet», et felles system som knytter regionen sammen. Vi prosjekterer nå en oppgradering av Sandstangen vannforsyningsanlegg fra dagens 75 liter i sekundet til 285 liter i sekundet. Behandlingsanlegget på Tosebygda utvides med blant annet UV-behandling for å gi drikkevannet en god desinfeksjon. Sårbarhetsvurderinger har vært sentralt i arbeidet med å utvikle storsystemet. «Storsystemet» er utformet slik at hvis et behandlingsanlegg faller ut vil kommunene få leveranse fra et annet anlegg. Mattilsynet har vært involvert i denne prosessen.

Kontaktperson

Profilbilde av Asle Gudim
Asle Gudim
Direktør Region Sør-Øst | Kontorleder