Sotrabrua

Norconsult har hatt flere oppdrag knyttet til hengebrua herunder forsterkning til å tåle dagens trafikklaster og føring høyspent i brua.
Prosjektnavn
Sotrabrua
Kunde
Statens vegvesen, region vest.
Sted
Norge
Periode
2008-Pågående
Nøkkeltall
Hovedspenn: 468 meter
Totallengde: 1061 meter
Seilingshøyde: 50 meter
Tårnhøyde: 103,5 meter

Oppdraget

Sotrabrua forbinder Litlesotra med Bergen og er en hardt trafikkert vegstrekning. Når den ble bygget i 1971, var Sotrabrua den lengste hengebruen i landet. Sotrabrua er en hengebru med fagverk i stål og dekke av betong. Statens vegvesen søkte bistand fra Norconsult til å førsterke brua slik at den tåler dagens trafikklaster. I et nytt oppdrag ble Norconsult engasjert til å prosjektere oppheng av høyspentkabler herunder påvisning av styrke for økt vekt og vindfang. Det siste er knyttet til omlegging av en eksisterende høyspentlinje som følge av prosjektet Ny Sotrabru.

Løsningen

Det ble utført globale analyser av brua for å fastslå om den tåler dagens trafikklaster. En følge av dette ble prosjektering av forsterkninger i fagverket. Videre ble det prosjektert føring og oppheng for høyspentkabler gjennom brua inkl. nye globalanalyser for å dokumentere kapasitet for økt vekt og større vindfang.

Resultatet

Forsterkning av brua gikk smertefritt og brua tåler nå dagens trafikklaster. Høyspent forventes montert i løpet av 2018/2019.

Aktuelle fag og tjenester

Kontaktperson

Profilbilde av Magnar Myhre
Magnar Myhre
Prosjektdirektør

Relaterte prosjekter