Region Vest

Region Vest
I Region Vest har Norconsult 15 kontorer som alle kan kontaktes, uansett type oppdrag. Det er variasjon på kontorenes størrelse og et tett samarbeid i regionen slik at kommunikasjon og kompetanse flyter lett, både mellom kontorene innad i regionen, mellom andre regioner og inn mot hovedkontoret. Til sammen har vi solid kompetanse innen alle markedsområder.
Kontaktperson

Regionsdirektør

Profilbilde av Alex Lunde
Alex Lunde
Regionsdirektør